Om ELM Åstorp

Föreningens verksamhet bedrivs i Lutherska missionshuset som ligger på Pilgatan i Åstorp alldeles intill OJ stormarknad. Alla är välkomna att delta i våra aktivteter. Verksamheten bedrivs helt med frivilliga gåvor och eventuellt överskott sändes vidare till missionsverksamhet som bedrives av Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (ELMbv).

Trosgrund

Föreningen vill hålla fast vid att bibeln är allt igenom Guds ofelbara ord. Vi vill också stå fast vid den Evangelisk-Lutherska läran som den är framställd i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Utifrån denna grund vill vi vara med och sprida evangeliet om Jesus både i Sverige och i andra länder.

Verksamhet

Föreningens verksamhet syftar för det första till att bygga upp och stärka medlemmarnas i deras kristna tro och för det andra att nå andra människor med evangeliet om Jesus. Detta arbete bedrivs på följande sätt:

  • SÖNDAGSGUDSTJÄNST - Varje söndag kl 10:00. Predikan, sång och bön. Enkel fika.
  • BIBELSTUDIUM - Bibelstudium och samtal kring trosfrågor för alla åldrar. Samlas på onsdagar varannan vecka kl. 19:00. Se programmet.
  • UNGDOMSGRUPPEN ÅÄÖ - För gymnasieungdomar och uppåt (samlingar i Ängelholm).
  • FIKAPAUS - Varje torsdag kl 14-16 med gratis fika i missionshuset.

För övrigt annonseras föreningens aktiviteter i NST/HD under Lutherska missionshuset - Åstorp, samt på föreningens anslagstavla utanför missionshuset.

Historik

Föreningen har sina rötter i den väckelse som uppstod i Sverige på 1800-talet genom den verksamhet som bedrevs av bl.a. C.O. Rosenius och Oskar Ahnfelt. En kassabok från 1885 visar att det då fanns en förening i Åstorp. Ett par år senare byggdes också ett missionshus.

1904 bildades en ungdomsförening med ca 40 medlemmar. Missionsföreningen var från början ansluten till Västra Skånes Missionsförening.

1919 byggdes Missionskapellet och en delning tycks ha skett så att några stannade kvar i det gamla missionshuset och den föreningen, som nu är ELM Åstorp, anslöt sig till Bibeltrogna Vänner medan en del gick till nya Missionkapellet som tillhörde EFS.

Verksamheten pågick i olika omfattning i missionshuset fram till 1970 då det bara fanns ett fåtal medlemmar kvar i Åstorp. Missionshuset såldes då och verksamheten drevs vidare i en hyrd lokal.

Under 1970-talet flyttade dock en grupp unga familjer till Åstorp vilka hade sina rötter i Bibeltrogna Vänner och snart blev lokalen för trång.

Sommaren 1977 lades grunden till det nuvarande missionshuset och det stod färdigt och invigdes 1:a advent 1978.

Senast uppdaterad 2022-02-14 19:21
 

Senaste blogginlägg

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Dagens bibelord

logo